BPL SURVEY DATA OF Mirzapur DISTRICT

 

 

Block Name

                                       

Chhanvey
Hallia
Jamalpur
Kon
Lalganj
Narayanpur
Pahari
Rajgarh
  Sikhar
City
  Majhawan
Patehara